Судові спори

Кримінально-правовий захист

Антикорупційний комплаєнс

Цивільне право та процес

Банківське право та фінансові спори

Корпоративне право. Злиття та поглинання

Спори зі страховими компаніями

Податкове право

Митне право

Правовий супровід виборчого процесу

Справи про адміністративні правопорушення

Антимонопольне право

Право інтелектуальної власності

Господарське право

Сімейне право

Трудове право

Нерухомість. Земельні питання

Юридична експертиза

Позасудові способи вирішення спорів

Судові спори

Наше адвокатське об’єднання має значний досвід супроводу судових спорів на території всієї України. Ми успішно представляємо інтереси клієнтів в сотнях судових справ, що стосуються:

- Проведення аналізу ситуації та визначення перспектив судового спору

- Розробка оптимальної системи захисту інтересів клієнта

- Представництва інтересів клієнтів в судових інстанціях усіх рівнів

- Представництво інтересів клієнтів у міжнародних судах і арбітражних інститутах

- Представництво інтересів клієнтів на всіх стадіях виконавчого провадження, включаючи процес визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражів

адміністративних спорів, у тому числі з податковими органами комерційних спорів

- Спорів, що випливають з договірних зобов'язань

- Спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності

- Спорів у сфері медицини і фармацевтики, в тому числі щодо скасування реєстрації лікарських засобів

- Спорів у сфері нерухомості і будівництва

- Спорів у сфері митного права

- Спорів у сфері антимонопольного та конкурентного права

- Спорів у сфері корпоративного права

- Спорів у сфері трудового права

- Спорів у сфері міжнародних інвестицій

- Захисту ділової репутації фізичних осіб і підприємств

- Посадових злочинів

Адвокати нашого адвокатського об'єднання володіють значним досвідом у веденні судових процесів у судах різних інстанцій, представляючи інтереси великих національних, іноземних і міжнародних компаній.

Направити запит

Кримінально-правовий захист

- Організація лінії захисту

- Представництво інтересів Клієнта в контролюючих і правоохоронних органах, надання правової допомоги під час перевірок і при отриманні запитів контролюючих і правоооронних органів

- Проведення адвокатських розслідувань (направлення адвокатських запитів, збір доказової бази)

- Сскарження незаконних рішень і бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді

- Організація і супровід незалежних судових експертиз

- Надання правової допомоги на всіх стадіях кримінального процесу

- Захист прав потерпілих у кримінальному провадженні

- Надання юридичної допомоги свідкам під час допитів

- Аналіз угод, документів, дій посадових осіб компанії на предмет дотримання кримінального законодавства й мінімізації кримінально-правових ризиків

- Проведення інструктажів відносно процесуальних аспектів поведінки посадових осіб компанії під час слідчих дій

- Захист від тиску зі сторони правоохоронних органів

- Надання юридичної допомоги при затриманні, арешту особи, виклику до правоохоронного органу, при проведенні обшуку, вилученні майна та документів, накладення арешту на майно

- Організація комплексних правових заходів захисту інтересів бізнесу (компаній) під час розслідування кримінального провадження на досудовому слідстві.

Направити запит

Антикорупційний комплаєнс

- Надання юридичних консультацій з питань протидії корупції

- Розробка антикорупційних програм

- Розробка політики про проведення перевірки контрагентів та форм документів для проведення перевірки контрагентів

- Здійснення перевірки контрагентів

- Підготовка офіційних висновків за результатами перевірки контрагентів

- Розробка посадової інструкції «Відповідальної особи за дотримання законодавства про корупцію»

- Консультування відповідальної особи з питань поточної діяльності

- Супровід внутрішньокорпоративних розслідувань, пов'язаних з порушенням антикорупційного законодавства та корпоративних політик компанії

- Проведення внутрішніх тренінгів та семінарів з питань запобігання корупції

- Розробка тематичних пам'яток та практичних посібників для співробітників

- Адаптація політики компанії Клієнта до вимог чинного законодавства України з врахуванням змін в антикорупційному законодавстві

- Організація й впровадження механізму комплаєнс перевірки контрагентів

- Розробка антикорупційних застережень в договорах з контрагентами

- Розробка антикорупційних положень до посадових інструкцій

- Розробка актів виявлення ознак корупції

- Перевірка й адаптація внутрішніх положень та інструкцій на відповідність антикорупційному законодавству

- Розробка типових розділів з питань антикорупції для включення в договори, трудові угоди, посадові інструкції

- Проведення тренінгів для персоналу щодо змін в антикорупційному законодавстві

- Розробка порядку анкетування співробітників, ведення звітності, форм анкет та періодичних звітів

Направити запит

Цивільне право та процес

Представництво інтересів Клієнта в наступних категоріях справ:

- Майнові спори: визнання, припинення права власності на майно, поділ майна між власниками, витребування майна з чужого незаконного володіння

- Договірні відносини: складання, зміна і розірвання всіх видів договорів (купівля-продаж, оренда, застава (іпотека), дарування, страхування і т. д.); визнання договорів недійсними (купівлі-продажу, дарування, обміну, довічного утримання, кредитного договору, договорів поруки та застави)

- Спори в сфері захисту честі, гідності, та ділової репутації Клієнта

- Спори пов’язані з житловим законодавством: вселення, виселення, визнання особи такою, що втратила право користування житлом, виділення частки в праві власності, визначення порядку користування спільним житлом, тощо

- Спадкові справи: складання і оскарження спадкового договору, заповіту, консультація про порядок вступу у спадщину, права і послідовності наслідування спадкоємців, представлення інтересів на всіх етапах спадкування

- Спори пов’язані з порушенням виконання зобов’язань: стягнення грошових сум, відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, стягнення неустойки (штрафу, пені) боржником, який порушив зобов'язання

- Захист прав споживачів: представництво споживачів у всіх інстанціях, відновлення порушених прав, стягнення збитків

- Встановлення фактів, що мають юридичне значення, визнання фізичної особи недієздатною, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим

Направити запит

Банківське право та фінансові спори

- Запобігання стягненню з боржників та поручителя кредитної заборгованості, комісій, штрафів

- Реструктуризація кредитної заборгованості

- Припинення неправомірніх дій колекторських компаній

- Відстрочка виконання рішення суду

- Організація публічних торгів

- Оскарження результатів публічніх торгів

- Оскарження дій чи бездіяльності державної виконавчої служби

- Подання заяви з кредитними вимогами при процедурі ліквідації банку

- Розірвання та/або зміна кредитних договорів

- Визнання недійсними договорів про іпотеку, кредит, заставу, поруки

Направити запит

Корпоративне право. Злиття та поглинання

- Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, в тому числі й за участю іноземних елементів

- Корпоративна реорганізація та реструктуризація

- Підготовка корпоративних угод, правил, інструкцій та регулювань

- Правовий супровід господарської діяльності

- Юридичний супровід операцій з цінними паперами, корпоративними правами

- Надання консультацій з питань організації кадрового документообігу на підприємствах, напрацювання проектів таких документів

- Представництво інтересів Клієнта в переговорах з питань злиття та поглинання

- Підготовка представників Клієнта для участі у переговорах з питань злиття та поглинання

- Надання юридичних консультацій щодо мінімізації судових ризиків при укладанні та реалізації угод

- Проведення всебічного юридичного дослідження компаній і активів (due diligence), включаючи передпродажну (передінвестиційну) підготовку

- Структурування угод

- Підготовка документів для здійснення злиття або поглинання

- Отримання необхідних дозволів і погоджень державних органів на укладення угоди

- Організація належного юридичного контролю та управління компанією після проведення угоди

Направити запит

Спори зі страховими компаніями

- Усні та письмові консультації з питань страхування

- Юридична оцінка дій страхових компаній

- Розробка претензій до страхової компанії

- Участь у переговорах з представниками страхових компаній

- Збір доказів шляхом направлення адвокатських запитів

- Представництво інтересів Клієнта в суді

- Юридична допомога при відмові страхової компанії у здійсненні страхового відшкодування

Направити запит

Податкове право

- Аналіз, оцінка ризиків і правовий висновок щодо планованих господарських операцій Клієнта на предмет їх відповідності вимогам податкового законодавства

- Представництво інтересів Клієнта при проведенні перевірок податковими органами

- Оскарження дій податкових органів щодо проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання в судовому порядку

- Аналіз висновків, викладених в акті податкової перевірки; підготовка заперечень на акти податкових органів за результатами планових та позапланових податкових перевірок

- Оскарження дій/бездіяльності, а також рішень податкових органів, в тому числі податкових повідомлень-рішень в адміністративному (досудовому) і судовому порядку

- Повернення зайво/помилково сплачених податків

- Податкова застава і допомога при примусовій реалізації активів платника податків

Направити запит

Митне право

- Усні та письмові консультації з експортно-імпортних операцій

- Підготовка контрактної документації

- Представництво інтересів у митних органах та судах

- Захист інтересів Клієнта при проведенні перевірок митними органами

- Оскарження дій/бездіяльності, а також рішень митних органів в адміністративному (досудовому) і судовому порядку

Направити запит

Правовий супровід виборчого процесу

- Юридичний супровід утворення, перереєстрації та подачі поточної звітності політичних партій

- Правові консультації з виборчого законодавства

- Підготовка пакету документів для реєстрації кандидата та/або політичної сили для участі у місцевих та загальнодержавних виборах

- Правовий супровід передвиборної агітації

- Правове забезпечення процесу голосування та підрахунку голосів у день голосування

- Захист інтересів учасника виборчого процесу у територіальних виборчих комісіях, Центральній виборчій комісії, правоохоронних органах та судах

Направити запит

Справи про адміністративні правопорушення

- Консультація з приводу ДТП

- Стягнення страхових виплат при ДТП

- Стягнення грошових коштів з винного в ДТП у випадку, якщо суми страхової виплати недостатньо для відновлення транспортного засобу в повному обсязі

- Стягнення вартості автомобіля прі його повному знищенні

- Стягнення грошових коштів зі страховика або особи, винної у ДТП, для лікування постраждалих у ДТП

- Оскарження неправомірних дій зі сторони співробітників поліції

- Призначення експертиз: авто-технічна, товарознавча тощо

- Захист інтересів Клієнта в суді та правоохоронних органах

- Оскарження постанов про адміністративні правопорушення

Направити запит

Антимонопольне право

- Комплексна перевірка діяльності підприємства на предмет

дотримання антимонопольного законодавства

- Отримання дозволу на економічну концентрацію

- Отримання попередніх висновків Антимонопольного комітету України

- Представництво та захист інтересів клієнта в процесі розслідувань, порушених Антимонопольним комітетом України (недобросовісна конкуренція, зловживання монопольним становищем тощо)

- Захист від антиконкурентних дій

Направити запит

Право інтелектуальної власності

- Юридичний супровід реєстрації прав на знаки для товарів та послуг (товарні знаки), винаходи та корисні моделі та інші об’єкти інтелектуальної власності

- Правова оцінка об’єктів інтелектуальної власності з метою виключення ризиків перед укладанням правочинів з придбання або продажу таких об’єктів

- Розробка та супровід укладення договорів в сфері інтелектуальної власності, зокрема договорів про передачу прав, авторських договорів, договорів франчайзингу тощо

- Виявлення та фіксація неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності

- Позасудовий та судовий захист порушених прав та інтересів власників об’єктів інтелектуальної власності в разі їх порушення, неправомірного використання та недобросовісної конкуренції

- Консультування з питань реєстрації, передачі та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності

- Консультування клієнтів з питань припинення всіх видів недобросовісної конкуренції у сфері права інтелектуальної власності

- Представництво інтересів клієнтів у Державній службі інтелектуальної власності, Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності, Антимонопольному комітеті України

- Представництво інтересів клієнтів у переговорах, пов'язаних із набуттям прав, а також припиненням порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності

- Розробка, аналіз та реєстрація ліцензійних договорів, договорів передачі прав, договорів комерційної концесії та інших угод

- Правовий аудит документів щодо набуття й використання прав на об'єкти промислової власності, а також авторських та суміжних прав

- Представництво інтересів клієнтів у справах по боротьбі з контрафактними та піратськими товарами

- Проведення семінарів для персоналу з питань управління об'єктами інтелектуальної власності

- Консультування з питань посилення ринкових позицій компанії за допомогою інтелектуальної власності

Направити запит

Господарське право

Представництво інтересів Клієнта у наступних категоріях господарських справах:

- Справи пов'язані з проведенням розрахунків за продукцію, товари і послуги

- Справи пов'язані з договірними і позадоговірними правовідносинами

- Справи пов'язані з укладенням, зміною та розірвання господарських договорів

- Справи про визнання недійсними господарських договорів або їх окремих частин

- Справи пов'язані із застосуванням наслідків виконання господарських договорів

- Справи пов'язані з відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди

- Справи пов'язані з відшкодуванням завданих збитків

- Справи про визнання права власності та інших речових прав

- Справи пов'язані з реалізацією корпоративних прав

- Представництво інтересів Клієнта під час процедури банкрутства

- Супроводження процесу укладення договорів, контрактів

Направити запит

Сімейне право

- Допомога при укладенні шлюбного контракту

- Надання правової допомоги з питань, пов’язаних з проживанням в цивільному шлюбі

- Представництво інтересів при розірванні шлюбу

- Представництво інтересів при поділі майна подружжя

- Визнання спільним майном подружжя

- Визнання майна особистою власністю одного з подружжя

- Визнання шлюбу недійсним

- Визначення місця проживання малолітніх, неповнолітніх дітей та варіантів їх утримання

- Усунення перешкод в спілкуванні з дитиною

- Позбавлення батьківських прав

- Визнання/оскарження батьківства

- Надання консультацій та правової допомоги з питань встановлення опіки чи піклування

- Отримання дозволу на виїзд дитини за кордон за відсутності згоди другого з подружжя

Направити запит

Трудове право

- Розробка, аналіз і надання консультацій з питань вибору форми працевлаштування працівників

- Укладення трудових контрактів та договорів

- Підготовка цивільно-правових договорів про надання послуг

- Представництво інтересів Клієнта при вирішенні трудових спорів в судах

- Розробка, аналіз і надання консультацій щодо впровадження внутрішних (локальних) документів на підприємстві (посадових інструкцій, наказів, положень, порядків тощо)

- Консультування з питань організації трудових відносин, скорочення штату та звільнення працівників

- Консультування з питання настання відповідальності роботодавців

- Консультування щодо умов праці працівників

- Представництво інтересів Клієнта у переговорах з профспілковими комітетами з питань трудового законодавства

- Консультування щодо законодавства про діяльність профспілок

- Консультування щодо дотримання працівниками трудових обов'язків та трудової дисципліни, накладення дисциплінарних стягнень

Направити запит

Нерухомість. Земельні питання

- Юридичний супровід угод із земельними ділянками та комерційною нерухомістю (правовий аудит, купівля-продаж, оренда)

- Комплексний юридичний супровід проектів будівництва об'єктів нерухомості та окремих споруд (правовий аудит, отримання дозволів, підготовка та укладення договорів)

- Розробка договорів, структурування бізнесу та угод, супровід інвестиційних проектів у сфері нерухомості

Направити запит

Юридична експертиза

- Аналіз відповідності вимогам законодавства зовнішніх та внутрішніх документів Клієнта, у тому числі за участю іноземного елемента

- Оцінка правових норм та аналіз правомірності структури договірних відносин у разі спірного правового регулювання

- Аналіз правомірності структури угоди з точки зору існуючої судової практики

- Оцінка перспектив розгляду справи українськими судами та арбітражем

- Оцінка перспектив альтернативних способів вирішення спорів

Направити запит

Позасудові способи вирішення спорів

Переговори:

- Підготовка Клієнта до переговорів, у тому числі за участю іноземного елемента

- Розробка проектів документів для участі Клієнта у переговорах, у тому числі ділового листування

- Участь представника об'єднання від імені або в інтересах Клієнта на переговорах

Арбітраж/третейський суд:

- Аналіз третейської угоди, арбітражного застереження, у тому числі щодо його дійсності

- Дії в інтересах Клієнта в межах Регламенту арбітражу/третейського суду, у тому числі підготовка претензійних документів, позовних заяв, процесуальних документів, представництво інтересів Клієнта в арбітражі/третейському суді

- Аналіз перспектив виконання рішення арбітражу/третейського суду та підстав для скасування рішення арбітражу/третейського суду

Медіація:

- Вирішення спорів із залученням професійного посередника – медіатора, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту

- Сімейна медіація, у тому числі й за участю іноземних елементів (у спорах про поділ майна подружжя; про визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини; про визначення місця проживання дитини тощо)

- Комерційна медіація (commercial mediation) у сфері господарських правовідносин, корпоративного управління та між сторонами, не підпорядкованими одна одній (партнери в бізнесі)

- Медіація в організації (work-place mediation) у конфліктах, де одна зі сторін представники трудового колективну, а інша сторона – представник власника або уповноваженого ним органу

Направити запит