Наша команда гарантує комплексний підхід у підготовці та здійсненні юридичного Due diligence. Адвокатом Бартащук Любов'ю із залученням професійних аудиторів, бухгалтерів, фінансистів, податкових консультантів проведено комплексну правову перевірку, здійснено аналіз діяльності компанії, структури внутрішньої корпоративної структури, виявлення прогалин у здійсненні бізнес – процесів, прогнозування можливих правових ризиків діяльності.

Адвокат Бартащук Любов є провідним спеціалістом об'єднання, яка має практичний досвід у підготовці та проведенні правових досліджень, за результатами яких надається мотивований висновок про стан компанії з доданими матеріалами по суті висновку, експертні рекомендації про способи захисту інтересів у випадку наявності потенційних ризиків для інвестора. Тільки з початку року і до кінця березня 2017 року під керівництвом адвоката Бартащук Любові на замовення клієнтів було проведено Due diligence чотирьох компаній, у тому числі, й за участю іноземних елементів. Due diligence – комплексна перевірка, аналіз і аудит діяльності будь-якої компанії з метою реальної оцінки вартості активів, ефективності побудови внутрішньої корпоративної структури, виявлення прогалин у здійсненні бізнес – процесів, прогнозування можливих правових та інших ризиків діяльності. Due diligence поступово стає обов'язковою умовою передпродажної підготовки компанії. Необхідність Due diligence виникає також при реструктуризації бізнесу, перед покупкою компанії або долі в статутному капіталі компанії, представленням кредиту, здійсненням інвестування, проведенням злиття та поглинання або у випадку бажання власників оцінити законність діяльності компанії, достовірність фінансової звітності, перспективи розвитку підприємства, можливі ризики тощо. Оцінка привабливості майбутньої угоди для сторін проводиться з допомогою комплексного аудиту, минулої діяльності, перспектив розвитку, перспектив виникнення конфліктних ситуацій, аналізу можливої втрати контролю над бізнесом та інш. Юридичний (правовий) Due diligence охоплює дослідження діяльності компанії з точки зору дотримання норм діючого законодавства і включає: вивчення дотримання встановлених процедур під час реєстрації компанії/внесення змін у засновницькі документи компанії дослідження юридичної історії бізнесу (переходів прав власності) аналіз корпоративної структури бізнесу (в тому числі філіалів, представництв, афіїльованих та інших пов'язаних осіб) вивчення внутрішніх (локальних) нормативних актів підприємства правова експертиза діючих типових, укладених договорів, а також угод, які знаходяться на стадії підписання, додаткових угод, доповнень, актів прийому – передачі, протоколів розбіжностей, протоколів про наміри тощо аналіз договорів на предмет можливості визнання їх нікчемними, недійсними, неукладеними юридична експертиза правовстановлюючих документів на активи аналіз правомірності придбання прав на рухоме та нерухоме майно перевірка легітимності прийняття рішень органами управління аналіз наявності обтяжень, арешту майна оцінка законності проведення емісій цінних паперів виявлення можливості виникнення претензій третіх осіб, судових розглядів надання правового висновку відносно правової позиції за поточними судовими процесами перевірка наявності дозвільної документації, ліцензій, сертифікатів аналіз дотримання трудового законодавства (наявність трудових договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, порядку звільнення та прийняття на роботу тощо) оцінка прав компанії на використання об’єктів інтелектуальної власності виявлення ознак неплатоспроможності (банкрутства) консультування відносно побудування оптимальної системи захисту бізнесу від рейдерських захватів та недружнього поглинанняаналіз активів та джерел фінансування, кредиторської та дебіторської заборгованості, основних та оборотних засобів, запасів, структури доходів та витрат; оцінку перспективності розвитку бізнесу; виявлення повноти та своєчасності оплати встановлених податків та зборів вивчення оптимальності розподілу податкових ризиків встановлення вірогідності пред’явлення претензій податковими органами Для повного та якісного Due diligence завжди залучаються професійні аудитори, бухгалтери, фінансисти, податкові консультанти, суб'єкти оціночної діяльності та, при необхідності, інші висококваліфіковані спеціалісти. Наше об'єднання гарантує комплексний підхід у наданні даної послуги. Ми проводимо глибокий аналіз всіх аспектів діяльності компанії з виявленням всіх, навіть самих приховуваних порушень і ризиків, оскільки процедура Due diligence це багаторівневий процес, який потребує комплексного вивчення діяльності компанії, знання фундаментальних основ законодавства та досвіду практичної адвокатської діяльності у виявленні потенційних ризиків.